میکسر دست دوم

میکسر
میکسر دستگاهی الکترونیکی برای ترکیب و منظم کردن سیگنال های صوتی است که با اضافه کردن برخی امکانات از قبیل پردازش سیگنال و تنظیم کننده های سطح  کامل می شود. شما در سایت پی ام بازار می توانید انواع  آگهی های میکسر دست دوم را مشاهده نمایید

Коментарі